Instalacja paneli fotowoltaicznych wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Obecnie obowiązujące przepisy zostały uchwalone 1 kwietnia 2022 w formie nowelizacji ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Odmiennie wyglądają wymogi dotyczące instalacji na domach prywatnych, odmiennie w przypadku bardziej zaawansowanych instalacji o profilu komercyjnym.

Fotowoltaika 2023 – obecnie obowiązujące przepisy

Zmiana przepisów w 2022 roku dotyczy między innymi sposobu rozliczania się prosumentów. Ich wprowadzenie było konieczne z uwagi na potrzebę dostosowania polskiego prawa do wymogów prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z nim prosumenci powinni mieć udział w kosztach związanych z dystrybucją energii. Ponadto przyczyną zmian była sytuacja dostawców energii elektrycznej i operatorów sieci, którzy na skutek rozwijającej się popularności instalacji fotowoltaicznych ponoszą coraz więcej kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury.

Zgłoszenie czy pozwolenie na fotowoltaikę? 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wymaga od właścicieli budynku uregulowania odpowiednich formalności. Uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie zależy od docelowej mocy. Jeśli będzie ona przekraczać poziom 50 kW, wówczas uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne. Niezależnie czy fotowoltaika będzie ulokowana na poziomie gruntu czy też na dachu budynku.

W tym celu należy zgłosić chęć wykonania instalacji do dedykowanego do tego regionalnego urzędu. Najczęściej jest to starosta, rzadziej – wojewoda. 

Jeśli instalacja będzie na poziomie 50 kW lub mniejszej mocy, wówczas uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane, a do wykonania instalacji możesz przystąpić od razu. Oczywiście są o tej zasady wyjątki, o których warto wspomnieć. 

Instalacje poniżej 50 kW a uzyskanie pozwolenia 

W sytuacji, gdy panele będą montowane na dachu a ich spodziewana wysokość przekroczy poziom 3 metrów, konieczne może okazać się uzyskanie pozwolenia od wspomnianych wyżej organów. To samo dotyczy sytuacji, gdy panele fotowoltaiczne mają być zamontowane na dachu lub ścianie budynków wpisanych do rejestru zabytków. Wówczas nieodłączna może okazać się też wizyta konserwatora. 

Dodatkowo po pozwolenie muszą zgłosić się Ci prosumenci, którzy na potrzeby realizacji instalacji muszą dokonać przebudowy swojego budynku. 

Warto jednak podkreślić, że w zdecydowanej większość prywatnych inwestycji nie pojawia się potrzeba zgłoszenia zamiaru jej realizacji. W ustalaniu tej sprawy oraz załatwieniu formalności powinna pomóc Ci firma montażowa, z której pomocy korzystasz.