Dzięki znajomości różnych procesów produkcyjnych jesteśmy w stanie
odzyskać ciepło procesowe
i efektywnie je wykorzystać.


fakt

W wielu procesach produkcji powstaje ciepło odpadowe,
które odbierane jest przez system chłodzenia lub usuwane przy wykorzystaniu okapów i kominów.

co możemy dla ciebie zrobić

Ofertujemy rozwiązania, które pozwalają na odzyskanie i wykorzystanie tego ciepła do:
– ogrzewania hal produkcyjnych i magazynowych,
– ogrzewania powierzchni biurowych,
– przygotowania ciepłej wody użytkowej,
– wstępnego podgrzania surowca przed dalszą obróbką.

Zadbaj
o niskie koszty już na etapie projektowania!

W nowo projektowanych budynkach możemy zaproponować rozwiązania pozwalające zrezygnować z klasycznej kotłowni na paliwo stałe lub płynne, a zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku w 100% zapewnić z ciepła odpadowego.

Przyniesie to wiele korzyści:

nie ma konieczności wykonywania przyłącza gazowego, zapewnienia powierzchni do składowania opału, montażu drogiej kotłowni a później oszczędności wynikające z braku konieczności zakupu paliwa.

Copyright Soltimus Sp.z o.o.

made by simplesitespot.de